एका मध्यमवयीन जोडप्यासोबत – Desi Marathi Sex Stories

एका मध्यमवयीन जोडप्यासोबत - Desi Marathi Sex Stories - Sex Story

माझे नाव अलेन आणि मी एका कॉल सेंटर मध्ये मेट्रो किती मध्ये काम करतो. मी एका खूप छोट्या ठिकाणाहून येत असल्याने मी फारसा श्रीमंत नाही. आणि मी खूप लवकर काम कराव्यास सुरुवात केली. पण मुलगा असल्याने माझ्या कंपनीने मला नाईट शिफ्ट दिली. मी शहरात एकटाच राहत असे. मला तासा काही प्रोब्लेम न्हवता. antarvasna2

मी सिटी जॉब मध्ये नवीन होतो. मी माझा जॉब फार गंभीरतेने घेत होतो.

आणि मग मी काही मित्र बनविण्यास सुरुवात केली.

Antarvasna2 sex katha > शेजारच्या मुलग्याचा कडक लंड

कॉल सेंटर मध्ये हे खूप कॉमन असावयाचे कि नाईट शिफ्ट मध्ये लोक जेव्हा ट्राफिक कमी असावयाचे तेव्हा चातिंग करावयाचे. आम्हला २ ते ३ तास मजा कराव्यास मिळत असत. सुरुवातीला काही मुले माझ्या सोबत गप्पा गोष्टी करत असत. पण खूप लांब गप्पा मारत नसत. मग काही गप्पा नंतर आम्ही खूप चांगले दोस्त झालो. त्यांनी मला सांगितले कि तिथे ग्रुप स्व्पिंग सुधा चालते, परंतु त्याने कधी एका पुरुषासोबत तिकडी केली नाही. कारण परुष बर्याच वेळा विश्वास ठेवण्य सर्हे नसतात.

मी त्यांना सांगितले कि मी कधीच सेक्स केला नाही. मग काही वेळ गप्पा मारल्या वर एके दिवशी त्या माणसाने क्यामेरा उघडला आणि त्याचं पत्नी सोबत माझी ओळख करून दिली. ते साधारण ४५ वर्षांचे जोडपे असावे आणि दोघे हि एका तरुणाची वाट पाहत होती. आणि त्यांची केमिस्ट्री खूप छान होती. मी ऑफिस मध्ये होतो आणि मी बरच वेळ क्यामेरा चालू ठेवू शकत नाह्वतो. मग त्यांनी संभोगाची एक छोटी फिल्म बनविली आणि मला पाठविली.

Antarvasna2 sex katha > माझ्या मित्राने आईची गांड मारली

मी तिला मोबाईल मध्ये ठेवली आणि तोय्लेत मध्ये चाललो गेलो. मला ते सारखे आठवू लागले आणि मी हस्तमैथुन करून लागलो. ते सुधा माझ्या ऑफिस च्या तोय्लेत मध्ये . ते वातावरण खूप गरम होते. मी त्यांना सांगितले मी टोयालेत मध्ये हस्तमैथुन केले आणि त्याची सेक्स क्लिप पहिली. ते दोघे हसले आणि त्यांनी मला त्याच्या घरी पुढच्या रविवारी बोलाविले. ती माझी पहिलीच वेळ होती कि मी प्रत्यक्ष सेक्स करणार होतो. मी खूप घाबरून गेलो होतो आणि उत्तेजित सुधा. मग मी घरी पोहोचलो आणि घर हे खूप मोठे आणि छान होते. ते बरेच श्रीमंत असावेत आणि एकटेच राहत होते.

आणि ज्या प्रमाणे त्यांनी सांगितले होते मला त्यांना बोलवावे लागले. ते म्हणले दरवाजा उघडा आहे. मी आत गेलो आणि त्यांनी मला सरला बेडरूम मध्ये बोलाविले. मला हा विचारच न्हवता ते दोघेही सेक्स करत होते. आणि रूम मध्ये पूर्णपणे त्याच्या सेक्सचा आवाज येत होता. मी पाळाव आणि दरवाजा बंद केला आणि परत बेडरूम मध्ये आलो. त्यांनी मला सोफ्यावर बसावयास सांगितले आणि ब्लू फिल्म पहावाय्स सांगितले.

Antarvasna2 sex katha > झिंगाट मावशी आणि दिवाळी

मला खूप उत्तेजित वाटत होते आणि मी माझा लंड हलविण्यास सुरुवात केली. मला ह्या आधी इतके उत्तेजीत कधीच वाटले न्हवते. त्या मुले ते मला खूप आवडले. मला इतके मस्त वाटत होते आणि माझा लंड सुधा इतका पहिल्यांदा हलत होता ते जोडपे माझ्या समोर इतके जोरात जोरात सेक्स करत होते. त्या स्त्री चे हात मागे बांधले होते आणि ती तिच्या गुढग्यावर बसली होती आणि माणसाचा लंड खूप कडक आणि मोठा होता आणि टो त्याचं तोंडात होता. तो पुरुर्ष तिला जोरात जोरात तोंडात चोदत होता आंणी तिला श्वास सुधा घेता येत न्हवता. पण ती ते खूप एन्जोय करत होती.

आणि आवाज काढत होती. ……………आआआआआआ ऊऊऊऊऊऊऊ छ्छ्छ्छछ्छ्छ्ह……………”

मग आता मी अजून जास्त वेळ कंट्रोल करू शकत न्हवतो. म्हणून मी माझी पान्त काढली आणि नग्न झालो आणि माझा लंड हलवू लागलो. मला त्यांच्या सोबत तसे कराव्यचे होते पण मी घाबरलेलो होतो. मग त्या माणसाने स्वताचा लंड बाहेर काढला आणी तिच्या शरीरावर घासू लागला. ती सुधा एन्जोय करत होती ………..ईईईईईईस sssssssssssssssss….ऊऊऊऊऊओ….. वाह्छ ………….. स स्स्स्सस्स्स……………………

Antarvasna2 sex katha > मी आणि नवर्याचे मित्र

आणि मग तो आनदाने मस्ती करत होता. त्याने तिला मागे ढकलले. आणि बेडला धरून सपोर्ट केले. ती तिच्या पुसी वर बोटे ठेवत होती आणि ती ते सर्व एन्जोय करत होती आणि त्या सोबत मला सुधा खूप मजा येत होती.

मग मी हस्तमैथुन करावयास सुरुवात केली आणि माझे पेनीस बरेच हार्ड होते. मग मी सोफ्यावर बसलो आणि माझे पाय फक्विले. माल खूप होर्नी वाटत होते आणि मी माझी इच्छा थांबवू शकत न्हवतो. मग जेव्हा त्याने तिला चोदावयास सुरुवात केली तिथे खूप मस्त मस्त आवाज येत होते. fuuucccccccckkkkkkkkkk. तहप्प………….

थाप………….. आणि तो आवाज मस्त होता मग शेवटी त्या पुरुषाने त्याचे पाणी सोडले आणि ती गोष्ट त्याला आराम देत होती.

Antarvasna2 sex kahani > शेजारची शोभा

मी सुधा आता पाणी सोडणार होतो आणि एका जोराचं फोर्स ने माझे पाणी बाहेर आले. मी माझा लंड ओढला आणि तोपर्यंत सर्व पाणी बाहेर आले होते. माझा लंड आता दुखत होता पण ,मी हे सर्व एन्जोय केले. माझा लंड आत खूप छोटा जाहला होता. मग काही मिनिटांनी ते जोप्डे माझ्या वर आले आणि माझा लंडासोबत खेळू लगले. ते हसले आणि आम्ही सर्वांनी कपडे घातले, मग तो पूर्ण दिवस मी त्याच्या सोबत घालविला. आणि तो एक चागंला अनुभव होता

Leave a Reply