12वी तल्या मेघनाला क्लासरूममधे चोदले

12vi tlya meghnala classroommdhe chodle

हॅलो फ्रेंड्स,हि गोष्ट 3 वर्ष्यापूर्वीची आहे. त्यावेळी मी एका परीक्षेच्या तयारीसाठी बाहेरगावी राहायला होतो. तेव्हा मी एका खाजगी शाळेत काही विषयांच्या तयारीसाठी 12वी तल्या वर्गात बसायचो. ती शाळा खूप लहान होती त्यामुळे वर्गात 15 ते 20 च मुलं मुली होते. आणि आम्ही परीक्षेच्या तयारीवाले फक्त 3 घच होतो. मी, माझा तिथला एक मित्र आणि एक मुलगी. ते विद्यार्थी आमच्यापेक्षा 3 वर्षांनी लहानच होते.

विद्यार्थी कमी असल्यामुळे आम्ही सर्व त्या स्टुडंट्स सोबत फ्रेंडली होतो त्यामुळे मुलं मुली असे सोबतच बेंच वर बसायचो. त्या सर्व मुली शॉर्ट स्कर्ट घालायच्या जो त्यांचा युनिफॉर्म होता. त्यातून त्यांच्या गोऱ्या मांड्या दिसायच्या. ते बघून माझा लंड ताठ व्हायचा. त्या सर्व मुली खोडकर स्वभावाच्या होत्या. त्या आमच्या खूप खोड्या करायच्या. मला तर असं वाटायचं की, यांना एका रांगेत उभे करून, यांचे स्कर्ट्स वरती करून यांच्या कोवळ्या पुच्च्या चोदाव्या.

तर त्या मुलींत एक मेघना नावाची सेक्सी मुलगी होती. तिचे बुब्स छोटे छोटे होते. ती माझ्याकडे नेहमी बघत राहायची. मला तिच्या वागण्यात, बघण्यात माझ्याप्रति कामवासना दिसत होती. ती नेहमीच बसताना, वाकताना आपल्या स्कर्ट मधून आपली पॅंटी आणि मांड्या दाखवायची. ते बघून माझा लंड पाणीपाणी व्हायचा.

मी त्या वर्गात सर्वात शेवटी बसायचो. एके दिवशी माझ्या जवळची जागा खाली असल्यामुळे मेघना माझ्याजवळ येऊन बसली. बायोलॉजिचा क्लास सुरु झाला. मॅडम ‘reproduction’ चा चॅप्टर शिवकत होत्या. त्यामुळे क्लास मध्ये थोडेसे मजेदार वातावरण होते. मुलं सेक्सी प्रश्न मॅडमला विचारत होते.ते बघून आम्ही सर्वजण हसत होतो. हसताना मेघना माझ्या मांडयांवर थापड्या मारत होती. म्हणून मग मीही तिच्या मांडयांवर चपट्या मारायला लागलो.

आता ती माझ्या मांड्यावर हात फिरवायला लागली आणि माझ्याकडे बघून नॉटी स्माईल द्यायला लागली. मग मीही तिच्या मांड्यावर हात फिरवायला लागलो. फिरवता फिरवता तिचा स्कर्ट हळूहळू वरती सरकायला लागला. तश्या तिच्या गोऱ्या मांड्या दिसायला लागल्या. मी तिच्या त्या सॉफ्ट मांडयांवर हाताने मसाज सुरु केली. तिला बरे वाटायला लागले.

इकडे मॅडम शिकवतच होत्या. कुणाचेही आमच्याकडे लक्ष नव्हतं. आता मी तिचा स्कर्ट तिच्या कमरेपर्यंत वरती केला. त्याबरोबर तिची V शेप गुलाबी पॅंटी दिसायला लागली. मी तिच्या जांघावर बोट फिरवायला लागलो. आता तिची पॅंटी ओली व्हायला लागली होती. तिने आता माझ्या लंडाच्या जागी पॅन्टवरूनच हाताने दाबायला लागली. लगेच तिने माझ्या पॅन्टची चेन खोलून आतमध्ये हात घातला आणि माझ्या चड्डीवरून लंडाला दाबायला लागली.

माझा लंडाला जागा अपुरी पडायला लागली तसा मी पॅण्ट ची हुक काढून चड्डी थोडी खाली सरकवली. तशी ती आ.. वासून माझ्या लवडा बघत राहिली. मग ती माझा लंड हातात घेऊन हलवायला लागली. इकडे मी आता तिला पॅंटी खाली सरकवायला सांगितलं तशी तिने पॅंटी पूर्णपणे काढून माझ्या हातात दिली. मी ती पॅंटी माझ्या बॅगेत ठेऊन दिली आणि तिच्या कोवळ्या पुच्चीवर बोट फिरवायला लागलो. तशी ती सुस्कारायला लागली, “अअअअअ…” तिची पुच्ची आता पाणी गाळायला लागली होती.

आता क्लास संपत आला होता. त्यामुळे आम्ही आपल्या भावनांवर आवर घालून आमच्या कामक्रीडा थांबवल्या. तिने स्कर्ट खाली केला. पण मॅडम फळ्याकडे जशी वळली तशी ती खाली वाकून माझा लंड तोंडात घेऊन चोखायला लागली. माझ्या चेहऱ्यावरचे भाव बदलत होते. मी तिला कंट्रोल करायला सांगून तिला बाजूला केले आणि पॅण्ट वरती केला.

आता क्लास सुटला होता. सर्वजण जेवायला कॅन्टीन मध्ये गेले. कलासमध्ये आम्ही दोघेच होतो. आमचं ह्रदय धडधडत होत. तिने लगेच मला किसिंग करायला सुरु केलं. मी तिला जागेवरून उठवून थोड्या मोकळ्या जागेत आणले आणि तिचा स्कर्ट वरती करून तिच्या गांडीवर जोरजोरात हाताने मसाज सुरु केली. सोबत आमचं लीप किस्स सुरूच होत. मी तिला मागे ढकलत डेस्क वर लेटवल आणि तिच्या पायांना धरून फाकवल. तस मला तिची चिकणी, छोटीशी पुच्ची दृष्टीस पडली. मी ती चाटायला लागलो. ती सेक्स पणे कन्हयाला लागली, “ह्ह्हहंम्म्म…. हहआःह्ह्ह…”

आता मी तिला उठवले आणि मोकळ्या बेंचवर लेटवल. मी माझा पॅण्ट चड्डीसकट खाली काढून टाकला आणि लगेच तिच्यावर सवार झालो. तिने आपले पाय फाकवले आणि मी माझा लंड तिच्या पुच्चीवर ठेवला. ती आपला शर्ट वरती करून बुब्स दाबायला लागली आणि मी लंड पुच्चीमध्ये घालायला लागलो. तशी ती थोडी ओरडली, “आआआःह्ह्हह्ह्हह्ह्हह….” मी तिचे छोटे छोटे बुब्स चोखले आणि उठून बेंच च्या काठाला उभा झालो आणि तिचे पाय धरून तीच शरीर माझ्याकडे खेचलं. तस तिची गांड बेंच च्या काठावर आली.

मी तिचे पाय माझ्या खांदयवर ठेवले आणि तिच्या कॉम्प्रेस झालेल्या पुच्चीत लंड घातला. ती ओरडायला लागली, “उउंन्हह्हाआआया…..” मी तीच तोंड दाबून लंड पूर्णपणे तिच्या पुच्चीत घातला तशी तिच्या पुच्चीतून रक्ताचे थेंब पडायला लागले. तिच्या कोवळ्या पुच्चीचा पडदा मी फाडला होता.

आता मी तिच्या पुच्चीत लंड सटासट आतबाहेर करून तिला झवत होतो. थोडा वेळ या पोज मध्ये झवल्यावर मी तिला उचल्लो आणि जमिनीवर लेटलो. आता ती माझ्या लंडावर उडया मारून झवायला लागली. आमच्या चोदन्याचा “फच्च… फछ… फच्च..” असा आवाज कलासरूम मध्ये घुमत होता.

आता मी तिला बेंचवर डोगिस्टाईल घेतलं. तिचा स्कर्ट वरती केला तशी तिची गोरी गांड माझ्यासमोर उघडी पडली. मी तिच्या छोट्याश्या गांडीच्या छिद्रावर किस केले आणि पुच्चीत लंड घुसवला आणि तिची ठुकाई सुरु केली. कधी तिच्या बुब्स वर तर कधी तिच्या गांडीवर मसाज करत मी तिची पुच्ची ठोकून काढत होतो. तिची पुच्ची फारच टाईट होती. ती किंचाळण्याच आवाज मी दाबून धरला होता. तिला वेदना होऊन मला हळू चोदायला विनंती केली, “आई गगग… खूप दुखते आहे रे माझी पुच्ची…हहआ…गगग.. हळू चोद … हळू चोद”

पण इकडे लचंब्रेक संपून क्लास ची वेळ होत आली होती. म्हणून मी मेघना ला म्हटलं, “मेघना, अगं क्लास ची वेळ होत आली आहे, लवकरच सर्वजण येतील वर्गात, सहन करू न थोडं, मी लगेच तुझं पाणी काढतो बघ!”

तशी ती तयार झाली आणि मी तिच्या मांड्यांच्या खालून हात घालून तिच्या मानेवर माझे हात जखडले आणी तिला वरती हवेत उचलुन घेतले. आता ती डोगिस्टायलच पण हवेत माझ्या हाताच्या भाराने तरंगत होती. मी माझा लवडा तिच्या पुदीत घालून तिला चोदु लागलो. तिला या पोज मध्ये अडचण जात होती पण मी वेळ कमी असल्याने चुदाईची स्पीड वाढवून तिची पुदी ठोकतच होतो. तिची गांड माझ्या पोटावर आदळत होती. “चट्ट… चट्ट चट्ट..चट्ट..पुच्छ.. पंक्च…पंक्च” असा आवाज वाढला आणि तिला ऑर्गसम्स यायला लागले. चिकट द्रव्य तिच्या पुदीतून वाहायला लागलं तस माझा लवडाही पाणी सोडायला लागला.

ती अत्यानंदाने ओरडत होती, “आईईई…. गगगग… मरते… गगगव…” माझ्या लवड्याने आता पाणी सोडून तिच्या पुच्चीला शांत केले होते. तीही थकून गेली होती. मी तिला खाली उतरवून तिचे कपडे नीट केले आणि रुमालाने तिचे ओले पाय पुसले.

आता सर्वजण येण्याचा आवाज येत होता त्यामुळं मी आपला पॅण्ट चढवला आणि शांत होऊन बेंच वर बसलो. इतक्यात सर्व जण आले आणि आम्हाला कॅन्टीन मध्ये न येण्याचं कारण विचारून चौकशी कराला लागले. आम्ही त्यांना बहानें सांगून वेळ मारून नेली पण इतर काही खोडकर मुलींना आमच्यावर संशय आला आणि त्या हसून आम्हाला चिडवायला लागल्या. आम्ही दोघे एकमेकांकडे पाहत हसत होतो.

तर फ्रेंड्स ही होती माझी सेक्सस्टोरी. या बाकीच्या मुलींसोबतही मी ग्रुपसेक्स केला आहे. त्याची स्टोरी नंतर सांगेन.

Leave a Reply